Visar 12 resultat

Stafsinge kyrka | 2017

Orgeln i Stafsinge kyrka, Halland, byggdes först för Christine kyrkas tyska församling i Göteborg 1788 av Johan Everhardt, senior i Skara. 1826 gjordes en genomgripande ombyggnad av Pehr Zacharias Strand med bl.a. förnyat pipverk. 1863 såldes orgeln till Stafsinge församling där den sattes upp av JohanFerdinand Ahlstrand 1864. 1896 utförde orgelbyggaren Salomon Molander omfattande arbeten …

Veinge kyrka | 2007

Orgeln i Veinge har gått igenom en restaurering och nybyggnation. Den tidigare stumma fasaden ljuder igen, pipverket är återställt och kompletterat, mekaniken är ny och orgeln kan genom höjningen om 30 cm sträcka på sig och har stolt återtagit sin rätta plats längst fram på läktaren. Man I Man II, sv Ped Borduna 16′ Gamba …