Brandstorps kyrka | 2007

Orgeln i Brandstorps kyrka är byggd bakom en fasad som härstammar från 1877 och som har fått behålla sitt ursprungliga utseende med stumma pipor. Det nya spelbordet är infogat i orgelhusets södra gavel. Man I, HV Man II, SV Ped Principal 8′ Gedackt 8′ Subbas 16′ Salicional 8′ Flöjt 4′   Octava 4′ Corno 8′ … Fortsätt läsa Brandstorps kyrka | 2007