Brandstorps kyrka | 2007

Orgeln i Brandstorps kyrka är byggd bakom en fasad som härstammar från 1877 och som har fått behålla sitt ursprungliga utseende med stumma pipor. Det nya spelbordet är infogat i orgelhusets södra gavel.

Man I, HVMan II, SVPed
Principal 8′Gedackt 8′Subbas 16′
Salicional 8′Flöjt 4′ 
Octava 4′Corno 8′Koppel
Quinta 3′ I/P, II/P, II/I
Octava 2′