Veinge kyrka | 2007

Orgeln i Veinge har gått igenom en restaurering och nybyggnation. Den tidigare stumma fasaden ljuder igen, pipverket är återställt och kompletterat, mekaniken är ny och orgeln kan genom höjningen om 30 cm sträcka på sig och har stolt återtagit sin rätta plats längst fram på läktaren.

Man IMan II, svPed
Borduna 16′Gamba 8′Subbas 16′ (transmission)
Principal 8′Fugara 8′Violoncell 8′
Flûte Harmonique 8′Rörflöjt 8′  (stora oktaven transmission)
Salicional 8′Gambetta 4′Basun 16′
Gedackt 8′Flûte octaviante 4′ 
Octava 4′Piccolo 2′Normalkoppel
Quinta 3′Clarinette 8′ 
Octava 2′  
Ters 1 3/5′  
Trumpet 8′