Ljuders kyrka | 2007

Orgeln i Ljuders kyrka, Växjö stift, byggdes av C. A. Johansson 1856. Johansson hade gått i lära hos orgelbyggaren Johannes Magnusson i Nässja men byggde Ljuder-orgeln helt självständigt. 1952 blev orgeln helt om- och tillbyggd.

Orgeln är nu återställd till originalstatus. Bl.a. har det ursprungliga spelbordet, som förvarats på ett bygdemuseum, åter infogats i orgeln.

Man IMan IIPed
Borduna 16′Fugara 8′Subbas 16′
Principal 8′Fleut D’Amour 8′Violoncell 8′
Gedackt 8′Gedackt 8′Fleut 4′
Octava 4′Fleut (Spetsfleut) 4′ 
Qvinta 3′Fleut (Täckfleut) 4′Koppel
Octava 2′ I/P, II/I
Scharf III  
Trumpet 16′  
Trumpet 8′