Visar 12 resultat

Medåkers kyrka | 2005

Rekonstruktion av orgeln i Medåkers kyrka.(Setterquist 1888). Manual Pedal C – c Borduna 16′ B/D Bihängd Principal 8′ B/D Flûte harmonique 8′ Man 4’/Man Rörflöjt 8′ En fast kombination Salicional 8′ Gamba 8′ Octava 4′ Octava 2′ Trumpet 8′

Kölingareds kyrka | 2005

Cahman/Johansson-orgeln från 1705 i orgeln i Kölingareds kyrka, renoverad och återställd. Orgeln i Kölingareds kyrka byggdes för Mariestads domkyrka av Johan Niklas Cahman 1705. 1864 såldes orgeln till Kölingared där huvudverk och pedalverk sattes upp av Svante Johansson i Liared. Fasadens huvudverksdel breddades åt sidorna med delar av pedaltornen och med ornament från såväl pedaltorn …

Tryserums kyrka | 2005

Schiörlinorgeln från 1785 i Tryserums kyrka renoverad och återställd. Manual Pedal Principal 8′ D Principal 8′ Principal 4′ B/D Undersatts 16′ Gedackt 8′ Subbas 16′ Qvintadena 8′ Basun 16′ Spetsflöjt 4′ Trumpet 8′ Qvinta 3′   Octava 2′   Mixtur e, g   Mixtur c, c   Trumpet 8′   Tremulant

Lekeryds kyrka | 2005

Renovering och ombyggnad av orgeln i Lekeryds kyrka (Erik Nordström). Spelbord, mekanik och sleiflåda för man II m.m. behålls från en tidigare ombyggnad. Man I, Hv Man II Ped Borduna 16′ fr cº (g) Gedackt 8′ (n) Subbas 16′ (g) Principal 8′ (g) Salicional 8′ (g) Violoncell 8′ (g) Gamba 8′ (n) Principal 4′ (n) …

Tolgs kyrka | 2006

Elfströmsorgeln från 1881 i Tolgs kyrka renoverad och återställd. Manual Öververk, Svällverk Pedal Principal 16′ delvis rekonstruerad Vox retusa 8′ Basun 16′ delvis rekonstruerad Borduna 16′ Salicional 8′ Violoncell 8′ rekonstruerad Gamba 8′ Bourdon 8′ Subbas 16′ Principal 8′ Flöjt 4′   Fleute Harmonique 8′ Waldflöjt 2′ Koppel Rörflöjt 8′   I/P, II/I, I 4’/I Octava 4′   …

Västra Hargs kyrka | 2006

Orgeln i Västra Hargs kyrka, Linköpings stift, byggdes 1839 av organisten, klockaren och orgelbyggaren Nils Ahlstrand, N. Solberga. Noteras kan att delar av pipverket härstammar från en för oss okänd Cahmanorgel. Orgeln har nu renoverats och återförts till originalutförande efter diverse ändringar. Manual Pedal Principal 8′ D Subbas 16′ Borduna 8′ B Principal 8′ Gedackt …

Ljuders kyrka | 2007

Orgeln i Ljuders kyrka, Växjö stift, byggdes av C. A. Johansson 1856. Johansson hade gått i lära hos orgelbyggaren Johannes Magnusson i Nässja men byggde Ljuder-orgeln helt självständigt. 1952 blev orgeln helt om- och tillbyggd. Orgeln är nu återställd till originalstatus. Bl.a. har det ursprungliga spelbordet, som förvarats på ett bygdemuseum, åter infogats i orgeln. …

Almesåkra kyrka | 2010

Renovering och återställning av orgeln i Almesåkra kyrka, Växjö stift. Orgeln, byggd av Setterquist 1869, har återställts till ursprungsskick genom rekonstruktion av borttagna delar, som ersatts under 70-talet. Detta gäller främst speltraktur och luftsystem samt stämman Salicional 8´ i svällverket. Man I Man II Ped Borduna 16′ Rörflöjt 8′ Subbas 16′ Principal 8′ B/D Salicional …

Agunnaryds kyrka | 2015

21 mars 2015 invigdes orgeln i Agunnaryds kyrka, efter att vi gjort en rekonstruktion/renovering. Orgeln byggdes av Carl Elfström 1875. Vårt arbete innefattade bland annat en fullständig genomgång med utbyte av vissa delar i spelbord, genomgång/justering av speltraktur och tätning/ombelädring av magasinsbälgen. Vi har också installerat en ny fläkt, bytt ut sekundära blindsleifer i sleiflådorna, …

Rävinge kyrka | 2015

Orgeln i Rävinge, Halland, byggdes av Johannes Magnusson, Göteborg, 1907. Fasaden härstammar från Pehr Schiörlins orgel från 1791 som utökades av Magnusson. Orgeln är av sleiflådetyp och tillhör de sista orglar i landet med denna teknik, innan pneumatiken helt tog överhanden. 1940 blev orgeln ombyggd med ringa känsla för originalets klangliga uppbyggnad. Nu har orgeln …