Rävinge kyrka | 2015

Orgeln i Rävinge, Halland, byggdes av Johannes Magnusson, Göteborg, 1907. Fasaden härstammar från Pehr Schiörlins orgel från 1791 som utökades av Magnusson. Orgeln är av sleiflådetyp och tillhör de sista orglar i landet med denna teknik, innan pneumatiken helt tog överhanden.

1940 blev orgeln ombyggd med ringa känsla för originalets klangliga uppbyggnad. Nu har orgeln återställts till sin originalstatus så långt det går att komma i efterforskningarna.

Manual I: Borduna 16′, Principal 8′, Flûte Harmonique 8′ (ny), Gamba 8′ (återställd), Octava 4′, Octava 2′

Manual II, SV: Rörflöjt 8′, Salicional 8′ (återställd), Violin 8′ (ny)

Pedal: Subbas 16′ (transmission från man. 1), Violoncell 8′ (transmission från man. 1)

Koppel: I/P, II/P, II/I, II 16’/I