Stafsinge kyrka | 2017

Orgeln i Stafsinge kyrka, Halland, byggdes först för Christine kyrkas tyska församling i Göteborg 1788 av Johan Everhardt, senior i Skara. 1826 gjordes en genomgripande ombyggnad av Pehr Zacharias Strand med bl.a. förnyat pipverk.

1863 såldes orgeln till Stafsinge församling där den sattes upp av Johan
Ferdinand Ahlstrand 1864. 1896 utförde orgelbyggaren Salomon Molander omfattande arbeten Ä bl.a. nya väderlådor, mekanik, spelbord och bälgverk medan Strands pipverk behölls. 1927 och 1936 gjordes vissa omdisponeringar. Magnussons orgelbyggeri i Göteborg renoverade orgeln och förnyade åtta stämmor 1976.

Den renovering Ålems Orgelverkstad gjort består i huvudsak av rekonstruktion av sju försvunna Strandstämmor, där vi främst tar förebild hos Strandorgeln från 1827 i Trefaldighetskyrkan, Karlskrona. Vidare renoveras och återinsätts Molanders pedalklav och föröppningsventiler från 1896. Dessutom utrustas orgeln med ny fläkt och ny parallellbälg.

Man I: Borduna 16´, Principal 8´, Viola de Gamba 8´ (ny), Fugara 8´, Flagflöjt 8´, Gedackt 8´, Octava 4´, Qvinta 3´, Octava 2´, Scharff 3 chor, Trumpet 8´ (ny)

Man II: Gedackt 8´, Salicional 8´ (ny), Viola 8´ (ny), Principal 4´ (ny), Rörflöjt 4´, Fagott-Oboe 8´ (C-h ny, genomslående; c,-f ,,, gammal)

Pedal: Subbas 16´, Principal 8´, Gedackt 8´, Octava 4´, Basun 16´ (ny)