Tryserums kyrka | 2005

Schiörlinorgeln från 1785 i Tryserums kyrka renoverad och återställd.

ManualPedal
Principal 8′ DPrincipal 8′
Principal 4′ B/DUndersatts 16′
Gedackt 8′Subbas 16′
Qvintadena 8′Basun 16′
Spetsflöjt 4′Trumpet 8′
Qvinta 3′ 
Octava 2′ 
Mixtur e, g 
Mixtur c, c 
Trumpet 8′ 
Tremulant