Kölingareds kyrka | 2005

Cahman/Johansson-orgeln från 1705 i orgeln i Kölingareds kyrka, renoverad och återställd.

Orgeln i Kölingareds kyrka byggdes för Mariestads domkyrka av Johan Niklas Cahman 1705. 1864 såldes orgeln till Kölingared där huvudverk och pedalverk sattes upp av Svante Johansson i Liared. Fasadens huvudverksdel breddades åt sidorna med delar av pedaltornen och med ornament från såväl pedaltorn som ryggpositiv. Det senare slopades helt.

Orgeln är nu återförd till den status den hade efter Johanssons arbete 1864 men med behållande av pedallådans tillbyggnad från 1964.

ManualPedal
Qvintadena 16′ 1705Untersatz 16′ 1705
Principal 8′ 1705Principal 8′ 1705
Spetsflöjt 8′ 1705Quinta 6′ 1705/1865
Fugara 8′ 1865Octava 4′ 1865
Octava 4′ 1865Basun 16′ 1705/1865/2005
Flöjt 4′ 1705 
Quinta 3′ 1705 
Octava 2′ 1705 
Mixtur III 2005 
Trumpet 8′ 1865