Kungsängens kyrka | 2019

1832 byggde P Z Strand en ny orgel till Kungsängens kyrka (tidigare Stockholms-Näs kyrka), Uppsala stift. Ålems Orgelverkstad AB har nu byggt en ny orgel bakom den historiska fasaden. Den är byggd i Strands anda och uttryck men med vissa kompletteringar. Konsult för arbetet var arkitekt SAR/MSA Ulf Oldæus, Stockholm.

Manual I, HV: Principal 8′, Gedackt 8′, Fugara 8′, Octava 4′, Flöjt 4′, Qvinta 3′, Octava 2′, Mixtur III, Trumpet 8′

Manual II, SV: Vox Retusa 8′, Flauto Fistula 8′, Salicional 8′, Salicional-Piffaro 8′, Principal 4′, Spetsflöjt 4′, Waldflöjt 2′, Cornett II, Oboe 8′, Tremulant

Pedal: Subbas 16′, Violoncell 8′, Octava 4′, Basun 16′

Koppel: I/P, II/P, II/I, II 16’/I