Ålems Orgelverkstad AB är ett orgelbyggeri, beläget mellan Ålem och Blomstermåla i Mönsterås kommun, Småland. Företaget har varit verksamt sedan 1985, då det grundades av Sune Fondell. År 2005 övertogs Ålems Orgelverkstad av Lennart Olofsgård som arbetat på företaget sedan 1990. Lennart fortsatte att driva verkstaden i samma goda anda och med samma orgelbyggarprinciper som tidigare använts.
Sommaren 2021 tog Andreas Hjalmarsson, som tidigare arbetat som kyrkomusiker, och piano/orgeltekniker, över företaget. Idag är orgelbyggeriet också verksamt och har en filial på västkusten, med verksamhetslokaler i Rolfstorp, i Varbergs kommun.