Tolgs kyrka | 2006

Elfströmsorgeln från 1881 i Tolgs kyrka renoverad och återställd.

ManualÖververk, SvällverkPedal
Principal 16′ delvis rekonstrueradVox retusa 8′Basun 16′ delvis rekonstruerad
Borduna 16′Salicional 8′Violoncell 8′ rekonstruerad
Gamba 8′Bourdon 8′Subbas 16′
Principal 8′Flöjt 4′ 
Fleute Harmonique 8′Waldflöjt 2′Koppel
Rörflöjt 8′ I/P, II/I, I 4’/I
Octava 4′  
Qvinta 3′  
Octava 2′  
Cornett 4 ch rekonstruerad  
Trumpet 8′ delvis rekonstruerad