Almesåkra kyrka | 2010

Renovering och återställning av orgeln i Almesåkra kyrka, Växjö stift.

Orgeln, byggd av Setterquist 1869, har återställts till ursprungsskick genom rekonstruktion av borttagna delar, som ersatts under 70-talet. Detta gäller främst speltraktur och luftsystem samt stämman Salicional 8´ i svällverket.

Man IMan IIPed
Borduna 16′Rörflöjt 8′Subbas 16′
Principal 8′ B/DSalicional 8′Borduna 8′
Flûte Harmonique 8′Flûte octaviante 4′Bassun 16′
Gamba 8′ B/D
Octava 4′Koppel
Octava 2′I/P, II/P, II/I, II 16’/I, I 4’/I
Trumpet 8′