Ljuders kyrka | 2007

Orgeln i Ljuders kyrka, Växjö stift, byggdes av C. A. Johansson 1856. Johansson hade gått i lära hos orgelbyggaren Johannes Magnusson i Nässja men byggde Ljuder-orgeln helt självständigt. 1952 blev orgeln helt om- och tillbyggd. Orgeln är nu återställd till originalstatus. Bl.a. har det ursprungliga spelbordet, som förvarats på ett bygdemuseum, åter infogats i orgeln. … Fortsätt läsa Ljuders kyrka | 2007