Rävinge kyrka | 2015

Orgeln i Rävinge, Halland, byggdes av Johannes Magnusson, Göteborg, 1907. Fasaden härstammar från Pehr Schiörlins orgel från 1791 som utökades av Magnusson. Orgeln är av sleiflådetyp och tillhör de sista orglar i landet med denna teknik, innan pneumatiken helt tog överhanden. 1940 blev orgeln ombyggd med ringa känsla för originalets klangliga uppbyggnad. Nu har orgeln … Fortsätt läsa Rävinge kyrka | 2015