Stafsinge kyrka | 2017

Orgeln i Stafsinge kyrka, Halland, byggdes först för Christine kyrkas tyska församling i Göteborg 1788 av Johan Everhardt, senior i Skara. 1826 gjordes en genomgripande ombyggnad av Pehr Zacharias Strand med bl.a. förnyat pipverk. 1863 såldes orgeln till Stafsinge församling där den sattes upp av JohanFerdinand Ahlstrand 1864. 1896 utförde orgelbyggaren Salomon Molander omfattande arbeten … Fortsätt läsa Stafsinge kyrka | 2017