Tryserums kyrka | 2005

Schiörlinorgeln från 1785 i Tryserums kyrka renoverad och återställd. Manual Pedal Principal 8′ D Principal 8′ Principal 4′ B/D Undersatts 16′ Gedackt 8′ Subbas 16′ Qvintadena 8′ Basun 16′ Spetsflöjt 4′ Trumpet 8′ Qvinta 3′   Octava 2′   Mixtur e, g   Mixtur c, c   Trumpet 8′   Tremulant