Visar 23 resultat

Mariakyrkan, Göteborg | 2012

1824 byggde orgelbyggaren P Z Strand ett enmanualigt orgelverk på elva stämmor till dåvarande ”Fattighuskyrkan” i Göteborg. 1877 byggde den danska firman Marcussen om och utökade orgeln till två manualer, pedal och 16 stämmor. Efter ännu en ombyggnad och pneumatisering på förtiotalet har nu orgeln fått ett nytt ansikte som starkt anknyter till de två …

St:a Marias kapell, Västervik | 2012

Den 13 oktober 2012 invigdes den nya orgeln i S:ta Marias kapell, Västervik.       Man I, Hv Man II, Sv Ped Principal 8′ Bassetthorn 8′ Subbas 16′ Rörflöjt 8′ Borduna 8′ Violoncell 8′ Octava 4′ Salicional 8′   Flöjt 4′ Voix Celeste 8′  Koppel Octava 2′ Flûte octaviante 4′  I/P, II/P, II/I, II 16’/II   …

Vinger kirke, Kongsvinger | 2013

ill Vinger kirke i Kongsvinger, Norge, en vacker träkyrka från 1697, har vi byggt en ny huvudorgel som blir placerad på läktaren. Orgeln har 27 stämmor. Man I, Hv Man II, Sv Ped Principal 16′ Bassetthorn 8′ Subbas 16′ Octava 8′ Dubbelflöjt 8′ Violoncell 8′ Rörflöjt 8′ Salicional 8′ Borduna 8′ Flûte Harmonique 8′ Salicional-Piffaro …

Kärna kyrka | 2014

Ålems Orgelverkstad har byggt en ny orgel till Kärna kyrka, Malmslätt, Linköpings stift. Orgeln på 13 stämmor blir placerad i den södra korsarmen och kommer att fungera som kyrkans huvudorgel. Manual I, Hv: Principal 8′, Rörflöjt 8′, Gamba 8′, Octava 4′, Waldflöjt 2′.Manual II, Sv: Gedackt 8′, Salicional 8′, Voix Celeste 8′, Flûte octaviante 4′, Mixtur II, Corno …

Södra Fågelås kyrka | 2014

I Södra Fågelås kyrka, Hjo kyrkliga samfällighet, har vi byggt en nyorgel med användande av historiskt material. Den timrade kyrkanuppfördes i slutet av 1500-talet eller i början av 1600-talet. Kyrkans första orgel byggdes av orgelbyggaren Carl Johan Fogelberg1857. Från denna orgel behåller vi fasadstrukturen och ett antalstämmor. Orgeln flyttas fram till strax bakom läktarbarriären och …

Skellefteå landsförsamlings gravkapell | 2015

Till gravkapellet vid Skellefteå landsförsamlings kyrka har vi byggt en ny orgel. Man I, HV: Principal 8′, Flûte Harmonique 8′, Lieblich Gedackt 8′, Octava 4′ Man II, SV: Gedackt 8′, Salicional 8′, Voix Celeste 8′, Flûte octaviante 4′, Nasard 2 2/3′, Flöjt 2′, Ters 1 3/5′, Oboe 8′ Pedal: Subbas 16′ Normalkoppel Fristående spelbord

Fister kyrkje, Hjelmeland Norge | 2016

Till Fister kyrkje, Hjelmeland Norge, har vi byggt en ny, enmanualig orgel med pedal på tio stämmor. Den gamla fasaden har återanvänts, sänkts och fått nya pipor.Hela orgeln har flyttats fram närmare läktarbröstningen och har fått spelbordet på ena gaveln.  Manualen: Principal 8′, Gedackt 8′, Fugara 8′, Voix Celeste 8′, Octava 4′, Rörflöjt 4′ (Bas/Diskant), Quinta 3′ (Bas/Diskant), Octava …

Fitjar kyrkje, Norge | 2017

Fitjar kyrkje är en timrad långskeppskyrka som byggdes 1867. Denförsta orgeln i kyrkan invigdes 1895 och var byggd av Niels PedersenKvarme. Orgeln blev ersatt 40 år senare med en orgel byggd av OssianMellin, Stavanger. Redan 34 år senare levererade J H Jørgensen, Oslo, enny orgel till Fitjar kyrkje. Den nya orgeln har fått behålla den …

Dombås kyrkje, Norge | 2018

Ny läktarorgel i Dombås kyrkje i Dovre kommune, Norge. Orgeln har 20 stämmor och spelbordet är placerat på orgelns norra gavel. Instrumentet togs i bruk första advent 2018. Konsulent har varit domkantor Kåre Nordstoga, Oslo. Kyrkan är byggd 1939 och ritad av arkitekt Magnus Poulsson.  Disposition:  Man I, HV: Principal 8´, Rörflöjt 8´, Gamba 8´, Octava 4´, …

Spikkestad Kirke- og Kultursenter, Norge | 2018

Ny orgel till nybyggda Spikkestad Kirke- og Kultursenter, Norge. Byggnaden innehåller tre sammankopplingsbara samlingssalar, varav den främsta är ett kyrkorum. Orgeln till kyrkorummet har 27 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Uppställningen är tvådelad. Högt upp på korets norra sida är huvudverket, manual I, placerat. På samma höjd på korets södra sida finns pedalverket. Svällverket, …