Visar 23 resultat

Kungsängens kyrka | 2019

1832 byggde P Z Strand en ny orgel till Kungsängens kyrka (tidigare Stockholms-Näs kyrka), Uppsala stift. Ålems Orgelverkstad AB har nu byggt en ny orgel bakom den historiska fasaden. Den är byggd i Strands anda och uttryck men med vissa kompletteringar. Konsult för arbetet var arkitekt SAR/MSA Ulf Oldæus, Stockholm. Manual I, HV: Principal 8′, Gedackt …

Andreasgårdens kapell, Mora församling | 2020

Andreasgårdens kapell i Mora församling fick en ny orgel som installerades under vintern 2020. Andreasgården är granne med Mora kyrka och Zorngården. Församlingsgården togs i bruk år 2000. Här bedriver församlingen flera av sina verksamheter. Kapellet används för förrättningar, gudstjänster och andakter. Disposition: Manual I, Huvudverk ’(HV):Principal 8´Flagflöjt 8´Octava 4´ Manual II, Svällverk (SV):Gedackt 8´Salicional …

Djurgårdskyrkan, Stockholm | 2020

Djurgårdskyrkan i Stockholm (Oscars församling), byggdes 1828 och har tidvisanvänts som skola, sedan 1880 dock enbart för gudstjänster. Ålems Orgelverkstad AB byggde hösten 2020 en ny orgel, placerad längst bak ikyrkorummet. Disposition Manual I, Huvudverk (HV):Principal 8′Spetsflöjt 8′Octava 4′Octava 2′ Manual II, Svällverk (SV): Gedackt 8′Salicional 8′Rörflöjt 4′Nasat 3′ Pedal (P): Subbas 16′ Koppel: I/P, …