Djurgårdskyrkan, Stockholm | 2020

Djurgårdskyrkan i Stockholm (Oscars församling), byggdes 1828 och har tidvis
använts som skola, sedan 1880 dock enbart för gudstjänster.
Ålems Orgelverkstad AB byggde hösten 2020 en ny orgel, placerad längst bak i
kyrkorummet.

Disposition

Manual I, Huvudverk (HV):
Principal 8′
Spetsflöjt 8′
Octava 4′
Octava 2′

Manual II, Svällverk (SV):
Gedackt 8′
Salicional 8′
Rörflöjt 4′
Nasat 3′

Pedal (P):
Subbas 16′

Koppel: I/P, II/P, I/II