Bønes kirke | 2011

Bønes kirke byggdes 1997. Ålems Orgelverkstad byggde under 2010-2011 en ny tvåmanualig orgel. Orgelhuset är byggt i ask, liksom kyrkans övriga inredning.

Man IMan IIPed
Principal 8′Gedackt 8′Subbas 16′
Flagflöjt 8′ *Viola di Gamba 8′Flöjt 8′ *
Octava 4′ *Rörflöjt 4′Octava 4′ *
Mixtur II-IIIWaldflöjt 2′Fagott 16′
Trumpet 8′Sesquialtera II 
   
 Normalkoppel* växelregister