Ryssby kyrka | 2010

Onsdagen i stilla veckan 2001 brann Ryssby kyrka ner. Endast murarna återstod. Påskdagen 2005 invigdes den återuppbyggda kyrkan. Ålems Orgelverkstad AB har byggt en ny läktarorgel på arton stämmor, som invigdes i september 2010.

Man IMan IIPed
Principal 16′ fr. cºDubbelflöjt 8′Subbas 16′
Principal 8′Fugara 8′Viloncell 8′
Flagflöjt 8′Principal 4′Basun 16′
Octava 4′Spetsflöjt 4′
Flöjt 4′Waldflöjt 2Koppel
Quinta 3′Vox Humana 8′I/P, II/P, II/I
Octava 2′Tremulant
Mixtur II
Trumpet 8′Cymbelstjärna